Felles front mot varetektskrise

Politi, påtalemyndighet, domstoler, advokater og fengselsledelse ber justisministeren ordne opp.