• NY SJEF: Kommandør Per Kartvedt overtok i dag som sjef for Haakonsvern orlogsstasjon. FOTO: FORSVARET

Ny sjef på Haakonsvern

Kommandør Per Kartvedt overtok i dag som sjef for Haakonsvern orlogsstasjon.