• TILBAKE TIL BASIS: - Vi mener det er et stort paradoks at regjeringen lovfester leksehjelp og gratis frukt, mens elevene ikke har rett til grunnleggende ferdigheter som lesing, sier skolebyrådene i Bergen og Oslo - til venstre Filip Rygg (KrF) og Torger Ødegaard (H). Nå vil de to borgerlige byrådene samarbeide mer. FOTO: Rune Sævig

Anbefaler færre skoler i Bergen

I Oslo er det nesten 100 flere elever pr. skole enn i Bergen. - Færre og større enheter, anbefaler skolebyråd i Oslo sin kollega i Bergen.