Ekspolosjonsfare på Stord

Full utrykning etter gasslekkasje.