Barnevernet vil i dialog

Barnevernet i Bergenhus går i dialog med minoritetsmiljøene. - Det ville være forferdelig, dersom noen var så redd for barneverntjenesten at de gikk under jorden, sier barnevernsjefen.