Gikk med store underskudd

AOFs underskudd de siste årene har vært så store at AOF måtte ha hjelp fra eierne for å unngå konkurs.