• EKSPERTISE: Norges Offisersforbund (NOF) og Befalets Fellesorganisasjon (BFO) har henta inn juridisk ekspertise for å vurdere kva dei skal gjere vidare med varslingssaka i Marinejegerkommandoen (MJK) ved Haakonsvern. Begge meiner e-posten som dei tillitsvalde marinejegerane sende til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) var eit varslingsbrev.

Varslinga blir advokatmat

Bråket rundt spesialstyrke-reforma held fram – også etter at Stortinget i går vedtok omlegginga. Fagforbunda vurderer å gå til retten.