Politikerne krever at byrådet strammer opp skolene

Opposisjonspartiene krever at byrådet tar tak i manglende vedtak i bergensskolene. På Breimyra ungdomsskole opplever de at vedtakene stopper mobbingen.

Publisert Publisert

FATTER VEDTAK: Rektor Charlotte Corneliussen og avdelingsleder Lena Sanden ved Breimyra ungdomsskole synes ikke det er vanskelig å vite hvordan de skal håndheve opplæringsloven. De har fattet 24 vedtak de siste årene, til tross for at de en av de ti skolene med minst mobbing i Bergen. Foto: Eirik Brekke

— Et vedtak kan virke forebyggende i seg selv, og effekten har i noen saker ført til at mobbingen har opphørt, sier avdelingsleder for niende trinn Lena Sanden.

Les også

Har tillit til rektorene

Les også

Tre år uten ett mobbevedtak

Breimyra ungdomsskole er den skolen i Bergen som har gjort flest vedtak de siste tre årene. Dette til tross for at de er en av de ti skolene med lavest mobbetall.

— Enkeltvedtakene er elevenes beste vern, og det sender også signaler til foreldrene om at vi tar mistanker på alvor. Vi venter ikke til vi har konkludert eller til problemene har opphørt, men gjør vedtakene med en gang. Det er slik vi oppfatter loven, sier rektor Charlotte Corneliussen.

Søndag skrev Bergens Tidende at 29 av bergensskolene ikke har fattet et eneste enkeltvedtak de siste tre årene. Dette til tross for at flere av skolene har høye mobbetall. Et enkeltvedtak vil si at det opprettes en mobbesak ved skolen med tilhørende tiltak.

Ordfører Trude Drevland (H) var den første til å reagere på Twitter, og ga klar beskjed om hun ville ta det opp i forretningsutvalget i går.

— Jeg tror det er større behov for vedtak enn det som kommer frem i disse tallene. Mobbing er et mer utbredt problem enn som så. Jeg er redd at resultatet av at så mange skoler ikke har mobbevedtak betyr at vi ikke tar oss tid til å ha tilstrekkelig oppmerksomhet rundt mobbeproblemet, sier ordføreren.

- En forsømmelse

Så godt som alle opposisjonspartiene i Bergen mener saken er alvorlig, og at byrådet må handle raskt.

— Jeg er veldig overrasket, og hadde ikke forventet dette. Det å ikke følge opplæringsloven, er å ta fra barn og foreldres deres rettssikkerhet, sier Oddny Miljeteig, gruppeleder for SV i Bergen.

Spesielt kritikkverdig synes hun det er at byrådet ikke har hentet inn disse tallene tidligere. Fordi kommunen ikke hadde disse tallene innsamlet allerede, måtte de som følge av en innsynsbegjæring fra BT be om tall fra alle skolene én og én.

— Dette er en forsømmelse. Jeg er svært forundret over at disse tallene kommer frem og er hentet inn av avisen, og ikke fra de ansvarlige, sier Miljeteig.

Hun får støtte fra Pål Hafstad Thorsen (Ap).

— Det er veldig svakt, her er det en systematisk feil på både politisk nivå og skolenivå. Sannsynligvis har de ikke vært oppmerksomme på at mange har en mangelfull tilnærming til Opplæringsloven. Dette kan få ganske alvorlige konsekvenser for enkeltelever som blir mobbet og ikke har klagemuligheter, sier Thorsen.

Miljeteig mener skolebyråden må reagere umiddelbart.

— Tre år uten vedtak kan allerede ha kostet barn dyrt, sier hun.

Thorsen er leder av oppvekstkomiteen i bystyret, og forteller at de vil ta tak i saken ved første anledning.

— Vi vil be byrådet om å kalle inn alle rektorene og skolelederne og klargjøre hvordan arbeidet mot mobbing skal være. De må være tydelige på at loven skal følges. Her er det ingen rom for slingring, sier han.

- Kan ikke bortprioriteres

Rektor Charlotte Corneliussen ved Breimyra forteller at de fatter mobbevedtak for både mobbeoffer og de som mobber. Derfor blir det flere vedtak i hver mobbesak ved skolen.

Les også

Lærerstudenten har hatt syv sider om mobbing på tre år

Les også

- Mobbing er tortur

Selv om skolen først og fremst skriver vedtak for elevenes rettssikkerhet, tenker Corneliussen at det også er viktig for skolen å ha noe å vise til.

— Her har vi dokumentasjon for at det er satt inn tiltak. Tiltakene kan være alt fra observasjon, til kontrakt mellom oss og elev eller til samtale med begge parter. Vi samhandler alltid med foreldrene, sier hun.

Skolen synes ikke det er vanskelig å forstå hvordan de skal håndheve loven.

— Det er maler på Utdanningsdirektoratet sine sider, og selv om læring er vår førsteprioritet, så er ikke dette noe vi kan bortprioritere, sier Corneliussen.

-Tyder på systemproblem

Erlend Horn, gruppeleder for Venstre i Bergen tror byrådet har fått seg en realitetssjekk, og ble selv overrasket over tallene.

-Det skal være trygt å sende barna på skolen i Bergen. Hadde det vært én skole, hadde saken vært en annen, men dette tyder på et systemproblem, sier han.

I går drøftet politikerne hva de skal gjøre videre da de hadde møte i forretningsutvalget.

-Vi kommer ikke til å ha en egen sak, men det vil bli behørig omtalt i kvalitetsmeldingen, sa byrådsleder Monica Mæland (H).

Sp-politiker Ove Sverre Bjørdal synes det er for lenge å vente til meldingen kommer.

-Vi krever at de gjør noe nå. Byråden må gi oppvekstkomiteen en orientering om dette, og ta tak i det med en gang. Byråden må sammen med rektorene komme frem til hvordan skolene skal håndheve loven, sier Ove Sverre Bjørdal (Sp).

Heller ikke Thorsen var fornøyd med Mælands svar.

-Jeg er usikker på om byrådslederen tar inn over seg alvoret i at så mange skoler gjør systematiske feil, sier han.

REAGERER: - Jeg tror det er større behov for vedtak, sier ordfører Trude Drevland. Foto: Ørjan Deisz

Publisert