• FATTER VEDTAK: Rektor Charlotte Corneliussen og avdelingsleder Lena Sanden ved Breimyra ungdomsskole synes ikke det er vanskelig å vite hvordan de skal håndheve opplæringsloven. De har fattet 24 vedtak de siste årene, til tross for at de en av de ti skolene med minst mobbing i Bergen. FOTO: Eirik Brekke

Politikerne krever at byrådet strammer opp skolene

Opposisjonspartiene krever at byrådet tar tak i manglende vedtak i bergensskolene. På Breimyra ungdomsskole opplever de at vedtakene stopper mobbingen.