Rotete, slitsomt å følge med på — og stadig nye krumspring. Det er kort oppsummert inntrykket Line Arnaud sitter igjen med når det gjelder saken om by­banetrasé mot Åsane. Hun har gitt opp å holde seg oppdatert.

- Jeg har forstått at politikerne ikke følger anbefalingen til ekspertene, og det virker rart hele greien. Jeg burde nok fulgt bedre med, men jeg orker ikke, sier hun.

Det er en lidelse å se på

Anne Grethe Strøm-Erichsen (Ap)

I morgen er det meningen at avgjørelsen i bystyret skal falle. Men Arnaud tror det ikke før hun får se det.

- Det hadde jo vært fint om politikerne kom til en avgjørelse, men jeg blir overrasket hvis de klarer det.

Syv av ti bergensere mener at politikerne i Bergen har håndtert saken om bybanetrasé til Åsane dårlig. Det viser en undersøkelse gjort for Bergens Tidende av Respons Analyse. Til sammenligning svarer bare seks prosent at de mener politikerne har behandlet saken godt (se grafikk).

NETT_bybanetrasé_politikernes_juni14.jpg

— Forventer en avgjørelse

Undersøkelsen ble gjennomført midtveis i forrige uke, mens Høyre hadde sitt skjebnesvangre møte der det ble klart at partiet ikke binder sine medlemmer i bystyremøtet i morgen. Etter det seilet igjen tunnelalternativet i Peter Motzfeldts gate opp som et reelt trasévalg. Det er frem­deles uvisst hvilken trasé, om noen i det hele, som kommer til å få flertall blant politikerne.

- For øyeblikket virker det som om det er en helt kaotisk behandling av saken, og det er dårlig reklame for politikerne, sier forfatter Gunnar Staalesen.

- Bringer politikken i vanry

Han er en av dem som har engasjert seg i bybanedebatten som Bryggen-tilhenger. Staal­esen mener hovedgrunnen til at politikerne får dårlige skussmål av byens innbyggere, er at de ikke klarer å bestemme seg.

For øyeblikket virker det som om det er en helt kaotisk behandling av saken, og det er dårlig reklame for politikerne

Gunnar Staalesen, forfatter

- Det er en vanskelig sak, det har det alltid vært. Men politikerne har sagt at det skal gå bybane i alle retninger, og da forventer vi jo i det minste at de skal klare å ta en avgjørelse, sier han.

I Oslo har tidligere bergens­ordfører og byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) fulgt bybanedebatten gjennom mediene. Hun forstår bergensernes reaksjon godt.

- Det er en lidelse å se på. Det er nesten så det bringer politikken i vanry, sier Strøm-Erichsen.

Hun var en av dem som kjempet frem Bybanen. Nå mener hun byrådspartiene må ta ansvaret for at situasjonen er blitt som den er.

- Dette er en alvorlig og vesentlig sak for Bergen. Nå kreves det virkelig politisk klokskap for å finne en løsning, for det har vært fraværende i det siste. Slik det er nå, ser jeg ikke at det er flertall for noen løsning i bystyret, sier Strøm-Erichsen.

Hennes partikollega Harald Schjelderup, gruppeleder for Ap i bystyret, forstår også godt at folk er oppgitte.

- Jeg hadde svart det samme, sier han.

Også han retter først og fremst kritikken mot byrådet, og særlig leder Ragnhild Stolt-Nielsen (H).

- Byrådet har hatt all verdens tid til å finne et bredt flertall for en tunnelløsning. Men den vinglingen vi i stedet har hatt, rammer alle politikere i Bergen. Nå er det Stolt-Nielsen som kan løse opp i floken ved ikke å true med å gå av om hun ikke får viljen sin, sier Schjelderup.

Forstår kritikken

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) tolker bergensernes svar som et tydelig tegn på at de begynner å bli lei bybanedebatten.

- Dette er en sak preget av mange og sterke meninger. At det fra utsiden kan fortone seg som både støyende og rotete har jeg forståelse for. Debatten har pågått så lenge fordi den er en stor og viktig sak, men jeg tror folk nå mener at nok må være nok. Det er jeg for så vidt enig i, og nå skal bystyret gjøre sitt vedtak i morgen, sier hun.

Stolt-Nielsen mener mål­ingen ikke viser noen generell mistillit mot politikerne, men tar likevel resultatet alvorlig.

- Vi skal ta inn over oss hvordan vi oppfattes ute blant velgerne. Det er ikke heldig for tilliten vår generelt om folk er av den oppfatning at vi håndterer uenighet dårlig. For uenighet er naturlig i et demokratisk system, men det må håndteres riktig, sier Stolt-Nielsen.

Preget av forrige uke

Høyre og KrF har vært partiene det har stormet mest rundt i bybanesaken. Høyres gruppeleder i bystyret, Dag Skansen, mener den negative oppfatningen blant bergensere kan ha blitt forsterket av at blant annet hans eget parti har hatt sprikende synspunkter i saken.

- Mens Ap falt ned på et samlet standpunkt, har ikke Høyre klart det på samme måte. Det er fordi vi er et ledende byrådsparti. Vi må finne løsning­en, mens et opposisjonsparti kan mene at en løsning er best uten å måtte stå last og brast ved den, sier Skansen.

Gruppeleder Marita Moltu (KrF) mener resultatet fra undersøkelsen er farget av forrige ukes mange hendelser.

- Det var en dramatisk periode, med nye avtaler som ble inngått. Jeg forstår at folk har oppfattet prosessen som rotete, men vi har prøvd å komme til en løsning vi kan stå inne for. Nå forventer vi at andre står inne for den også, sier Moltu.