Verken armene eller bena til Egge fungerer, og for å få hverdagen som alenemor til å gå noenlunde rundt, får hun praktisk hjelp av brukerstyrte personlige assistenter. BPA er en kommunalt finansiert ordning for personer med store funksjonsnedsettelser. Innenfor tildelt timetall bestemmer brukeren selv hva assistenten skal gjøre.

Må «spare» timer

BT skrev i mars at Egge fortviler etter kutt i antall tildelte BPA-timer. For å «spare» timene må hun flytte hjem til foreldrene sine de helgene den ni år gamle datteren bor hos faren. Egge har derfor klaget til likestillings— og diskrimineringsombudet (LDO) på det hun mener er diskriminerende uttalelser i et vedtak, og at de med dette har lagt vekt på feil ting når de har redusert timene hun har med hjelpeassistenter.

- Det lyste gjennom i ved­taket hvordan de mente jeg burde leve. De stilte også indirekte spørsmål om jeg som er handikappet kunne være en god mor, sier Egge.

LDO har nå kommet frem til at kommunen har brutt forbudet mot diskriminering og plikten om individuell tilrettelegging. «Kommunen har heller ikke tatt utgangspunkt i Egges faktiske livssituasjon som alenemor», står det i uttalelsen.

- Bryter loven

Ombudet slår fast at kommunen bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:

Kommunens uttalelser avdekker en holdning om at Egge har dårligere omsorgsevne enn en funksjonsfrisk alenemor.

Kommunen har ikke tatt hensyn til datterens omsorgsbehov og hvordan hun blir påvirket av reduksjonen i tildelte BPA-timer.

Kommunen ber Egge prøve å organisere livet sitt slik at hun ikke har bruk for så mye assistanse.

- Alvorlig

- Dette er alvorlig. Ombud­ets uttalelser er ikke rettslig bindene, men vi regner med at Bergen kommune ikke ønsker å fortsette å bryte loven, sier Elisabeth Lier Haugseth. Hun er nestleder i LDO.

- Jeg ble veldig glad da jeg leste svaret. Det er godt å få bekreftet at det faktisk har skjedd feil, sier Egge om svaret hun fikk fra ombudet.

LDO påpeker at fordommer og stereotypering er en form for diskriminering i seg selv, ifølge internasjonal menneskerett. At kommunen for eksempel skriver at de anbefaler barnefaren å bidra mer, selv om han ikke lenger bor sammen med Egge, mener ombudet er krenkende.

«En funksjonsfrisk alenemor ville sannsynligvis ikke blitt anbefalt å be barnefaren bidra mer i omsorgen for barnet. Det er en kjent fordomsfull holdning til mennesker med nedsatt funksjonsevne at de har dårlig­ere omsorgsevne enn andre», skriver LDO.

- Gå til barnevernet

Forvaltningsenheten i kommunen rådet også Egge å gå til barnevernet da hun fikk økt praktisk hjelpebehov etter samlivsbruddet, ifølge Egge selv.

Arne Lein, forbundsleder i Norsk handikapforbund, synes saken er oppsiktsvekkende.

- At ombudet har vært så tydelig i sin tale, og at kommunen nå attpåtil klager, virker mildt sagt forunderlig og respektløst. Jeg synes det ser ut som om Bergen kommune prøver å renvaske seg i dårlig saksbehandling, sier han.

- Vi ser mange kommuner som tester hvor langt ned man kan skru tilbudet før det ikke går lenger. Det spesielle i denne historien er at det er et barn involvert, sier han.

Egge har vært i møte med kommunen tidligere i september.

- Svaret jeg fikk var noe sånn som «beklager at du føler det sånn».

Hun mener det er pinlig at kommunen nå klager saken videre i systemet.

- Jeg synes de rett og slett burde sagt unnskyld, sier hun.

Kommunen klager på uttalelsen

— Vi er ikke enige i at Egge er blitt diskriminert, sier forvaltningssjef Kjell Wolff.

Nå har Bergen kommune sendt et svar til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), der de klager på uttalelsen.

— Vi mener Egge har tatt ting litt ut av sammenheng og lest vedtakene på verst tenkelige måte, sier Wolff om saken.

— Men hun har opplevd at hun ikke er blitt behandlet med respekt. Det vil vi selvsagt prøve å gjøre noe med, selv om vi ikke kan se at hun har vært utsatt for diskriminering, legger han til.

— Skal ikke diskriminere

Byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim (H), sier hun tar saken alvorlig.

— Vi tar det alltid på alvor om noen opplever seg diskriminert eller mobbet. Da må man undersøke om dette virkelig har skjedd og hva som kan gjøres, sier hun.

Byråden vil ikke kommentere den spesifikke saken, og heller ikke hva hun synes om at LDO mener kommunen har opptrådt diskriminerende. Men hun sier at kommunen på et overordnet nivå ikke skal diskriminere noen av innbyggerne.

— Jeg forholder meg til at forvaltningsetaten er juridisk uenig i ombudets konklusjon. Så må vi avvente nemnden sin avgjørelse i saken, sier Onarheim.

Ingen unnskyldning

LDO har foreløpig ikke fått vurdert innvendingene.

— Vi vil vurdere klagen fra kommunen, og om det er grunn til å omgjøre uttalelsen vår. Hvis vi fastholder konklusjonen, oversender vi saken til nemnden, sier Elisabeth Lier Haugseth, nestleder i LDO.

Forvaltningssjef Wolff vil ikke gi Egge den unnskyldningen hun mener hun fortjener.

— En unnskyldning blir litt feil. Men vi skal behandle alle med respekt, er hans kommentar.