• UNDER PROGNOSEN: Heller ikke sommertrafikken kunne forhindre at trafikken over Hardangerbrua er rundt 16 prosent lavere enn prognosene som ble laget før byggestart.

En av tre utlendinger betaler ikke

En av tre utenlandske biler som passerer over Hardangerbrua betaler ikke for seg.