• Ola Borten Moe risikerer å måtte forklare seg om masteflyttingen i Bremanger overfor Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. - Det er sider ved denne saken som kan tyde på politiske vennetjenester og kameraderi innen Senterpartiet, sier Erik Skutle (H). foto: Scanpix

Vil sjekke kraftkameraderi og politiske vennetjenester

Ola Borten Moes flytting av kraftlinje fra partifellens bakgård kan havne i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.