• KRAFT: Totalt vil vindkraftanlegget kosta rundt 1,4 milliardar kroner. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Kler fjellet med vindturbinar

Det blir full utbygging av Hordalands første vindkraftanlegg, med i alt 44 vindturbinar i Fitjarfjellet.