• FELT: Bjørnen måtte gi tapt for den vestsibirsk laikaen, godt hjulpet av seks jegere og en grovkalibret rifle.

- Den falt rett om

To timer etter at fellingstillatelsen kom, fikk hannbjørnen en kule i bogen.