• AVSKJEDSSAK: Justis- og beredsskapsdepartementet opplyser at det er bemyndighet til å ta ut stevning om avskjed av tingrettsdommer Tor Bertelsen. FOTO: ARKIV (BT)

Til retten for å fjerne dommeren

Justis— og beredskapsdepartementet går nå rettens vei for å avskjedige Tor Bertelsen fra stillingen som dommer i Bergen tingrett.