De kjøpte leilighet for å få barnehage i samme bygg. Ingen kan svare på når den kommer.

Familien Cuma Ulset flyttet til boligprosjektet for å få barnehageplass i samme bygg. Men lokalene som skulle huse barna står fortsatt gapende tomme.