• VIL TA FLERE: Statens naturoppsyn vil gjøre det vanskeligere å fiske med ulovlige garn på Vestlandet. Hordaland er et av fylkene der det blir gjort flest beslag av slike garn. FOTO: Statens naturoppsyn

Styrker kampen mot ulovlig laksefiske

Nå blir det mer risikabelt å sette ut ulovlige garn på Vestlandet. Flere patruljer blir satt inn.