To milliarder skiller alternativene til ny E39 i Åsane

Skal den nye E39-traseen mot Nordhordland gå via Blindheimsdalen eller Eikås? Opptil to milliarder kroner skiller alternativene.

FOLKEMØTE: Regionvegsjef Helge Eidsnes under folkemøtet på Åsatun på Nyborg torsdag kveld. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Torsdag kveld ble de ulike traseene presentert på et folkemøte i Åsatun på Nyborg. Der hadde over 200 åsaboere og nordhordlendinger møtt opp. Mange er svært utålmodige etter å få ny vei.

– Ja, vi er kjempeutålmodige. Byggestart må skje i nord først, og jeg er glad for at flere har tatt til orde for det, sier Radøy-ordfører Jon Askeland i en kommentar under møtet.

Han satt på første rad sammen med sine ordførerkolleger i Nordhordland under presentasjonen.

– Konklusjonen er bra. Vi står skulder ved skulder med folket i Åsane om å forlate dagens vei, og bygge en helt ny trasé, så det var kveldens opptur, sier Askeland.

25.000 biler på «lokalvei»

25.000 biler kjører gjennom den relativt nye Eikåstunnelen hver dag. Nord for tunnelen møter de en langt dårligere vei.

Dagens E39 gjennom nordlige Åsane er smal, full av ut- og innkjørsler og trafikklys og fremstår som en lokalvei mer enn en hovedvei ut av Norges nest største by.

Derfor har det i årtier vært snakket om en ny vei mellom Vågsbotn og Klauvaneset (der Nordhordlandsbrua begynner).

Tidligere ble prosjektet kalt Nyborgtunnelen, fordi en tunnel fra Nyborg var hovedplanen. Den er ikke lenger aktuell på grunn av utbygging og den vanskelige trafikksituasjonen i området.

Nå snakkes det om Nordhordlandstunnelen, men nøyaktig hvor den tunnelen skal gå, og om det er rett å bygge tunnel fremfor vei i dagen, er ikke avgjort.

Dessuten er det bestemt at den nye veien må sees i sammenheng med planene om en ringvei Øst, det vil si at E39 flyttes fra Bergensdalen og Nygårdstangen til å gå via Arna.

MEST MENN: Ny vei gjennom Åsane engasjerte svært mange. Men det var stort sett mennene som lot seg lokke til folkemøtet i Åsatun. FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

To hovedalternativer

Torsdag kom arbeidet et stykke videre. Da presenterte Statens vegvesen sitt planprogram for den videre prosessen med å finne en trasé for Nordhordlandstunnelen og veisystemet mot Arna og Åsane.

Planprogrammet har skåret ned antall alternativ fra 31 til ti.

DYREST: Dette er det dyreste alternativet (gul linje). Prikkete strek er tunnel, hel strek er daglinje. De andre alternativene er markert i hvitt. Statens vegvesen

De ti kan igjen deles i to hovedkategorier: Seks av alternativene har hovedtrasé gjennom Blindheimsdalen med kryss i Vågsbotn-området (som i dag), mens fire vil gå i tunnel lenger øst og et kryss på Eikås.

«Løsninger via Eikås gir samlet mest tunnel, men har klart enklest forhold i Vågsbotn og i Blindheimsdalen, der dagens E16 da blir lokalveg. Dette vil for eksempel være gunstig i forhold til bybane» heter det i utredningen.

Fordelen med en trasé i Blindheimsdalen er at det vil gi en noe kortere Ringveg øst, har mer daglinje, og kan i noen alternativer også gi mulighet for snarveier for buss.

Vegvesenet understreker at alle de anbefalte alternativer er fleksible for trinnvis utbygging, selv om noen av dem vil innebære ombygging av dagens kryss i Vågsbotn.

Syv eller 14 km tunnel

Selv om de fleste alternativene innebærer en Nordhordlandstunnel, har tre av dem en daglinje som stort sett følger dagens trasé for E39 gjennom Åsane.

Et av dem er også det billigste alternativene, helt ned i fem milliarder kroner (se tabell nederst). Da vil det bare bli bygget ryndt syv kilometer tunnel.

BILLIGST: Dette er det billigste alternativet (gul linje). Prikkete strek er tunnel, hel strek er daglinje. De andre alternativene er markert i hvitt. Statens vegvesen

Det dyreste alternativet vil koste syv milliarder kroner, anslår veivesenets folk. Det består av en lang tunnel fra Arna til Gaupåsvatnet, deretter en ny tunnel til Eikås, der hovedkrysset kommer, og deretter en 5,5 kilometer lang tunnel fra Vågsbotn under Vikaleitet til Klauvaneset. Total tunnellengde blir da 14 kilometer.

– Pris avgjørende

– Pris er selvsagt avgjørende, hvis det ene koster to-tre milliarder mer. Hvis 60 prosent skal dekkes av bompenger, så er det et kostbart prosjekt, sier Masfjorden-ordfører Karstein Totland, som har sittet i en ressursgruppe for Nordhordlandstunnelen.

Han mener at det viktigste er få fjernet dagens milelange køer.

– Fremkommelighet er viktigere enn fart. Det trenger ikke være 110 km/t på denne veien, sier han.

Han er skeptisk til at hovedkrysset kan komme for langt sør.

– Veien må jo være formålstjenlig både for dem som skal til Bergen, sier han.

ALTERNATIVENE: Slik presenterer Statens vegvesen de ti gjenværende alternative traseene for ny E39 mellom Arna og Nordhordlandsbrua. Seks av alternativene vil ha kryss i Blindheimsdalen, mens fire vil ha kryss på Eikås. Statens vegvesen