Havari-fergen har fått motorstans før

Også i 2016 fikk «Bastø II» motorstopp, og drev mot land i Oslofjorden. Statens vegvesen skulle gjerne sett andre ferger i Bjørnafjorden, men sier at det er lite de kan gjøre.