Elvemuslingens lange vei tilbake til Apeltunelva

Et stort arbeid er blitt gjort gjennom flere år for å bedre miljøtilstanden i Apeltunelva. Onsdag kveld ble 21 elvemuslinger satt ut i vassdraget.