• BERGEN TINGRETT: En 30 år gamle mann ble frifunnet for voldtekt i Bergen tingrett. Nå er han dømt i Gulating lagmannsrett. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Mann sonet voldtektsdom da han voldtok ekskjæresten. Nå er han dømt til fengsel.

– Jeg stiller spørsmål ved at domfelte fikk så stor grad av frihet så tidlig i soningsforløpet, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.