Kjenner ikke pleieplaner

For ett år siden vedtok bystyret at det skulle lages individuelle pleie— og tiltaksplaner for pasientene på sykehjemmene for å øke brukermedvirkningen.