Bergen får rusmillioner

Endelig en god nyhet for kommuneøkonomien i Bergen: Stortingsflertallet vil gi storbyene ekstramidler for å dekke rus— og psykiatrikostnader.