Buss sto i fyr

Brann i en parkert buss på Breistein.