Kuttar i skulen

Kvar tredje kommune på Vestlandet vurderer endringar i skulestrukturen. Både små grendeskular og relativt store skular kan bli lagt ned.