Krever utbyggingsstopp på Søreide

Velforeningene på Søreide krever stopp i de mange utbyggingsplaner i området til kommunen har fått orden på skolen, kloakk og veiene.