Må settes på plass

Forbrukerrådet krever at forsikringsselskapene blir satt på plass av myndighetene.