Eldre klager som aldri før

Fylkeslegen i Hordaland frykter at mange eldre ikke får den hjelpen de har krav på. De siste årene har det vært en mangedobling av klager til Helsetilsynet fra eldre som ikke får sykehjemsplass.