Tyskerne funnet i god behold

De tre tyskerne som det har vært lett etter i Øygarden er funnet og i god behold.