30 mill. fra Grieg Foundation

Grieg Foundation i Bergen betalte i fjor ut vel 30 millioner kroner i støtte og bidrag til kultur og allmennyttige formål. Gaven til Redningsselskapet for byggingen av den nye redningskrysseren «Halfdan Grieg» var fjorårets største utbetaling.