Vil utrede tunnel fra Fløyfjellet til Minde

Hva med en tunnel fra Fløyfjellstunnelen til Mindetunnelen? Byråd Lisbeth Iversen ønsker dette utredet i tilknytning til arbeidet med Arnatunnelen.