Ingenting fra Bergen

Bergen kommune har ingenting å gi spesialskolebarna.