Rotter sprer sykdom

Årlig er det i underkant av ti tilfeller av sykdommen Yersinia i Bergen. Sykdommen kan formidles av rotter til mennesker.