Trafikkulykke i Stavenestunnelen

Stavenestunnelen mellom Trengereid og Vaksdal er stengt etter en trafikkulykke i ettermiddag.