Bergensskip slepes

Det bergenske lasteskipet «Tinnes» slepes nå til Kristiansand, etter at skipet fikk motorstopp i Skagerrak i dag.