Til motorsportens pris

Ute på Store Lungegårdsvannet freste vannscooterne rundt. Inne på Tivolitomten var det oppvisning med motorsykler og radiostyrte biler.