Lurt av laservarsler

Da 48-åringen ble tatt for råkjøring, fant politiet også at mannen hadde utstyr i bilen som skulle varsle om lasermålinger.