Politiker og journalist samtidig

Mens formannskapsmedlem Torfinn Myklebust deltok på formannskapsmøte, jobbet han samtidig som journalist.