Frykter krymping av Studvest

Tirsdag bestemmer Velferdstinget om avisen Studvest i Bergen får honorarbudsjettet sitt nesten halvert.