Får kritikk for trafikktall

Vegdirektoratets trafikktall for bybanen møter kritikk fra egne rekker. Blant annet stiller direktoratet seg tvilende til at det i 2015 skal reise 26.000 passasjerer daglig med bybanen.