«Kommer Mamma til å dø?»

Jeg stilte meg spørsmålet «kommer Mamma til å dø nå når hun har fått MS?» Det var ingen andre jeg kunne spørre, aller minst Mamma, sier Stine Solberg (25).