Åtvarar skulefolk mot media

Skulesjefen i Førde, Helge Sæterdal, har skriftleg åtvara leiarane i skuleverket mot spreiing av frykt og uro gjennom media.