Har dokumentasjon på at «Rocknes» navigerte feil

«Rocknes» var ikkje berre feillasta: Data frå kartmaskinene om bord viser at båten heller ikkje kan ha følgd sjømerka gjennom Vatlestraumen.