Manglar oversikt over drapsnatta

Trass i omfattande etterforsking, kan ikkje politiet slå sikkert fast kva tidspunkt Hedda kom tilbake til hybelen eller når drapet skjedde. Og politiet venta i det lengste med å sjekke tiltaltes forklaring.