Berømmer ungdommene

Regionsekretær Susanne Rislå Andersen i Astma- og allergiforbundet berømmer måten ungdomsskoleelevene opptrådte på da ulykken skjedde.