Må skifte Autopass-brikkene

Snart er 400 000 Autopass-brikker for gamle og må skiftes ut