Måtte seie opp for å hjelpe

Vaktmeister Ronny Vedvik ville til Pakistan for å hjelpe til etter jordskjelvet. Arbeidsgjevaren, Sogndal kommune, nekta permisjon. Vedvik måtte seie opp for å få drive naudarbeid i seks veker.