- Unødvendig kollektivfelt

— Må det graves, så må det gjøres. Det får vi tåle, sier Sonja Blom Hagen, styremedlem i NAF avdeling Bergen og omegn.