Påskeforberedelse med utenatlæring

I Den norske kirkes menigheter har det under langfredagens gudstjeneste i en lang årrekke vært skikk å lytte til «Vor Herre Jesu Kristi Lidelses Historie», som det står i Landstads «Kirkesalmebog» fra 1869.